De open cultuur is ‘hot’. Werknemers willen haar, toezichthouders vragen erom, veel directies zijn geïnteresseerd. Maar waarom eigenlijk, en hoe pak je het aan? Zes kernvragen.

  • Wat houdt een open cultuur in? Medewerkers durven zich uit te spreken en besluiten ter discussie te stellen. Ze beschikken over genoeg informatie om dat op zinvolle manier te kunnen doen. Transparantie is een kernwaarde van de bedrijfsvoering. De organisatie is psychologisch veilig.
  • Waarom is de open cultuur ‘hot’? In steeds meer bedrijven wordt de autonomie lager in de organisatie gelegd. Openheid over strategie en processen wordt daarmee onvermijdelijk, want zonder voldoende informatie kunnen autonome medewerkers hun werk niet doen. Naast deze onvermijdelijkheid zijn er andere voordelen van de open cultuur. De betrokkenheid neemt toe en daarmee de productiviteit. Psychologisch veilige teams presteren aantoonbaar beter. De aantrekkingskracht als werkgever groeit.
  • Wat staat er tegenover de voordelen? Een open cultuur ontstaat niet vanzelf en vergt een investering van aandacht en tijd. Passend beleid is ook nodig om transparantie in samenhang te brengen met andere bedrijfswaarden zoals privacybescherming.
  • Wat kun je doen? Cultuurverandering vergt gerichte maatregelen en geduld. Verschillende stappen zijn denkbaar zoals het organiseren van tegenspraaksessies, inzetten van digitale kanalen (zoals interne social media), communicatietrainingen organiseren en cultuuraudits doen. Algemeen geldt dat een open cultuur kansloos is zonder actieve betrokkenheid van bestuur en management. Voorbeeldgedrag ligt aan de kern van openheid.
  • Waarom gaat het vaak moeizaam? Op alle niveaus in de organisatie vinden veel medewerkers zowel feedback geven als ontvangen spannend. Met die spanning moeten we leren omgaan. ‘Mijn deur staat altijd open’, zeggen veel managers. Toch stappen hun teamleden niet altijd even makkelijk over de drempel van die openstaande deur, en als ze het wel doen, zijn ze niet altijd even welkom.
  • Hoe kun je beginnen? Met het organiseren en open stellen van communicatiekanalen, met een actieve rol voor directie, HR en ondernemingsraad. Door actief te laten zien dat er naar mensen wordt geluisterd – bijvoorbeeld door terug te koppelen wat er met op- en aanmerkingen wordt gedaan. Door eerlijk te zijn naar de mensen met wie je samenwerkt.

Delen?