Dat organisaties transparanter worden, is om drie redenen. 1. Omdat het moet. Verplicht is: opgelegd door toezichthouders, vaak. Bovendien afgedwongen door marktomstandigheden. 2. Omdat het eenvoudig niet tegen te houden is. 3. Omdat veel mensen – jijzelf misschien ook – het willen. Ik verklaar me nader.

1. Moetje

Dat meer transparantie van je organisatie wordt gevraagd, zal je misschien al zijn opgevallen. De eisen die aan het jaarverslag worden gesteld, nemen bijvoorbeeld al jaren toe. Naast financiële gegevens verlangt de samenleving ook je duurzaamheidsprestaties te weten. De Europese Commissie is de eisen nog maar even aan het opvoeren: in 2018 beginnen grote bedrijven met het openbaar maken van niet-financiële informatie zoals over diversiteit en werknemersaangelegenheden.

Nederlandse autoriteiten en brancheorganisaties doen dapper mee. In veel sectoren zijn de laat