petervanlonkhuyzen.nl

Veranderen? Tegenspreken!

Verandering van de organisatiecultuur is weerbarstige materie. Met het organiseren van tegenspraak zijn duurzame resultaten behaald.

Toen ik een paar jaar geleden besloot me te concentreren op het onderwerp tegenspraak, was dat met een journalistieke insteek. Als (adjunct)hoofdredacteur van managementbladen schreef ik veel artikelen over organisaties. Tegelijk werkte ik zelf in organisaties. Wat me fascineerde was dat ik vaak dezelfde problemen zag. Problemen zoals een grote afstand tussen de leiding en de werkvloer. Met matig gemotiveerde mensen en soms regelrecht cynisme. Mensen met een plichtmatige werkinstelling. Weinig innovatie.

Soms kwam ik ook voorbeelden tegen van hoe het anders kon, bijvoorbeeld leiders die actief de dialoog met hun mensen aangingen, en probeerden die mensen bij hun besluiten te betrekken. In dat soort organisaties heerste meestal een totaal andere sfeer.

Wat me gaandeweg duidelijk werd, is dat de voordelen die aan georganiseerde tegenspraak worden toegeschreven, vooral worden bereikt via de ‘tussenpersoon’ van de cu