Tussen weten en doen

Veel organisaties staan voor de vraag hoe ze aan de behoefte aan openheid tegemoet kunnen komen. Transparantie en constructieve tegenspraak zijn gewenst, maar hoe organiseer je dat? Managers en professionals begrijpen vaak maar al te goed waarom het nodig is. Maar in de praktijk komt het er niet van. Wat is daar aan te doen?

TS coverSinds de publicatie van Tegenspraak, Hoe je beter wordt van dwarsliggers werd ik al in veel (grote) organisaties uitgenodigd om het thema toe te lichten. Hoezeer de omstandigheden in het groot- en kleinbedrijf, bij overheden en NGO’s ook verschillen, allemaal merken ze dat openheid willen een ding, maar het ook echt in de organisatie terugzien nog iets heel anders is.

Onderstaande sessies maken onderdeel uit van mijn aanbod. Afhankelijk van de wensen van de organisatie worden format en tijdsduur vastgesteld. Als de omstandigheden daarom vragen werk ik samen met partners.

controllersday-2016-23-1Voor wie? Directies, toezichthouders, risicomanagers, personeelsmanagers, OR-leden, (interne) opleiders, in- en externe consultants en andere geïnteresseerden.

Workshop:

Met tegenspraak naar cultuurverandering

De voordelen van een open organisatiecultuur zijn veel mensen bekend, maar in het gedrag is er vaak nog weinig van terug te zien. In de workshop kijken we naar de psychologie achter deze mismatch. Met oefeningen worden vaardigheden aangeleerd om tegenspraak op constructieve manier te geven, en er op een positieve manier mee om te gaan.

Kennissessie:

De onstuitbare opmars van de open organisatie

Van veel organisaties wordt meer transparantie gevraagd, maar wat betekent dat eigenlijk in de praktijk? Aan de hand van best practices worden de mogelijkheden en onmogelijkheden geschetst. Welke rol speelt transparantie bij risicomanagement? Welke bij cultuurverandering? Veel voorkomende knelpunten worden besproken.