Over het organiseren van tegenspraak en het hoe van de open cultuur

Door Peter van Lonkhuyzen

Het boek

De druk op directies en besturen om hun cultuur te veranderen, neemt elke dag toe. Een unieke kans voor de ondernemingsraad.

In opkomst: organisaties proberen hun bedrijfscultuur in rapportcijfers uit te drukken. Het ‘auditen’ van de cultuur biedt interessante vergezichten.

Best practices:

Co-creërend besturen

Bij zorginstelling TriviumMeulenbeltZorg wordt het beleid volledig als co-creatie van medewerkers, cliënten, vrijwilligers en directie vastgesteld.

Hoe het bedrijfs-Facebook volwassen wordt

Bedrijven leren steeds beter hoe ze interne social media kunnen inzetten om een open cultuur te creëren. Twee cases.

Naar een open cultuur in de zorg

Toezichthouders verlangen meer openheid in de organisat