Download gratis:

Met de code-Van Manen breekt een nieuw tijdperk in de corporate governance aan. Voor het eerst wordt ‘cultuur’ onderdeel van de formele eisen die aan beursbedrijven worden gesteld. Bovendien wordt veel meer transparantie gevraagd. De code-Van Manen is de opvolger van de code-Tabaksblat uit 2004 en de code-Frijns uit 2009. Hij stelt de voorwaarden waaraan het bestuur van beursgenoteerde vennootschappen in Nederland moet voldoen. Nadat de code in de wet is verankerd, zullen de bedrijven hem vanaf boekjaar 2017 moeten volgen.

In de roep om transparantie staat de code-Van Manen niet alleen. In de min of meer gelijktijdig verschijnende Zorgbrede Governancecode, van toepassing op het bestuur van zorginstellingen, zijn soortgelijke passages te lezen: er moet worden gezorgd voor een open aanspreekcultuur. In andere sectoren – zoals de financiële sector en het onderwijs – zijn vergelijkbare ontwikkelingen te zien.

Daarmee wordt een aantal nieuwe vragen actueel. Hoe moet de gewenste organisatiecultuur eruit zien? Hoe kunnen bestuurders de transparantie in hun organisatie verankeren? De nieuwe richting die de codes en richtlijnen inslaan, voert organisaties grotendeels onontgonnen gebied binnen. In dit e-book wordt het landschap in kaart gebracht.

Uitgeverij Haystack, ISBN: 9789461262097

Inhoudsopgave:

  • Het nieuwe tijdperk

  • The road to Van Manen

  • Waarom transparantie?

  • Is dat zo moeilijk dan, openheid?

  • Naar een open cultuur

  • Wat zetten we in het bestuursverslag?