petervanlonkhuyzen.nl

Macht is geen mannending

Vrouwen zouden betere leiders zijn: niet machtsbelust en met meer oog voor het algemeen belang. De werkelijkheid is minder rooskleurig. Vrouwen zijn óók machtsgeil, ze geven die macht alleen even iets eerder weg.

Macht lijkt over het algemeen meer een mannen- dan een vrouwenzaak. In het dagelijks verkeer stellen vrouwen zich doorgaans minder assertief op en ze lijken minder bezig te zijn met haantje de voorste te zijn. Een kippetje de voorste kennen we niet en dat is niet voor niets. Heerszucht en heersen, de heer willen zijn, het zijn ook veelzeggende woorden, net als mannenmoed en mannetjesmakerij.

Zijn vrouwen minder machtsbelust, zoals vaak wordt beweerd? Dat mannen onderling concurreren en elkaar proberen te domineren kan worden teruggevoerd op hun biologische afkomst. Bij mensapen is bijvoorbeeld te zien hoe de mannetjes voortdurend de strijd aangaan: het dominante mannetje krijgt het meeste voedsel en heeft de meeste seks. Zo blijven zijn genen bewaard. Maar hoe zit dat met hun vrouwelijke soortgenoten? Proberen zij vooral om zo aantrekkelijk mogelijk te zijn, zodat ze het sterke, dominante mannetje k