Nieuwe governancecodes dwingen organisaties om transparanter te worden, wat lastige vragen oproept voor de positie van de ondernemingsraad. Bij ABN Amro en het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn de ondernemingsraden al jarenlang betrokken bij het ontwikkelen van een open cultuur. Het heeft geleid tot proactieve medezeggenschap en véél communiceren.

Met de komst van topman Gerrit Zalm in 2008 werd openheid een belangrijk thema bij ABN Amro. Nadat de bank tijdens de kredietcrisis door de overheid moest worden gered, wilde Zalm de macho-cultuur waar de bankorganisatie om bekend stond aanpakken. Een van zijn instrumenten was meer openheid, waar met bijeenkomsten en communicatieprogramma’s vorm aan werd gegeven. Zalm gaf zelf het goede voorbeeld door dagelijks een blog op het intranet te posten.

Bezinnen

De beweging naar meer transparantie dwong de centrale ondernemingsraad zich op zijn eigen rol te bezinnen. Steeds vaker konden medewerkers via het intranet of tijdens ronde tafel-sessies op de kamer van de CEO hun mening uiten. Maar is dat toe te juichen, of wordt de formele zeggenschap hiermee in de wielen gered