Liever welbespraakte dwarsliggers dan sprakeloze tegenliggers

Tegenspraak, wat, waarom & hoe

De psychologie van de psychologische veiligheid

Van het front: nieuw organiseren in de praktijk

Boeken:

Informeel leiderschap, het voortouw nemen zonder formele autoriteit

Meer info

Eerlijk over status, het ongecensureerde verhaal van waarom we doen wat we doen

Voorjaar 2022

Tegenspraak, of hoe je beter wordt van dwarsliggers: psychologie, voorbeelden en tips

Meer info

Artikelen:

De organisatiecultuur opmeten? De nieuwe praktijk van de cultuuraudit
Bij TriviumMeulenbeltZorg wordt het beleid gemaakt als co-creatie van medewerkers, cliënten, vrijwilligers en directie
Naar een open cultuur in de zorg. Geven de nieuwe regels genoeg houvast?
Het einde van waardevrij leiderschap, de stille revolutie van de code Van Manen
Waarom het bij nieuw leiderschap vooral om nieuw communiceren gaat
Lees mijn position paper voor de Tweede Kamercommissie Financiën, bijdrage aan een rondetafelgesprek over Staatsdeelnemingen en duurzaamheid, november 2021. Over corporate governance en de rol van de organisatiecultuur